Todas las publicaciones de la Categoría

Home & Family, Home Security

Yeni Ünvan Girişini Pin Up – Azerbaycan Giriş

Bayraməlibəyovlar nəslinin kökü Azərbaycan Səfəvi hökmdarı, I Şah Abbasın hakimiyyəti dövrünə gedib çıxır. Tarixi qaynaqlara görə, Bayraməlibəyovlar məşhur «Şahsevənlər» nəslinə mənsub olmuş və on altıncı yüzilliyin sonunda Muğana gəlmişlər. (Azərbaycan tarixi, Bakı. 1970, s. 116) Bir müddət Muğanda yaşayan Bayraməlibəyovlar XIX əsrin ortalarında Lənkəran qəzasının Çakirli (indiki Çaxırlı) kəndində maldarlıq və əkinçiliklə məşğul olmuşlar. Böyük…

Abrir chat
¿Necesitas ayuda? / Need help?
¡Hola! ¿En qué podemos ayudarte? /
Hello! Do you need some help?